GDPR

Integritetspolicy

På Laljus AB behandlar vi personuppgifter på de personer som berörs av våra tjänster och är i direkt koppling till våra arbeten. Laljus AB värnar om den personliga integriteten och eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. All behandling av personuppgifter inom Laljus AB sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter och gäller för hemsida, mobilappar och plattformar i sociala medier (nedan ”Digitala Kanaler”). Genom att besöka/använda någon av våra Digitala Kanaler samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad som framgår nedan.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan kopplas till en idag levande fysisk person. Det innebär att uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter utgör personuppgifter.

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in och hur används de?

När du besöker/använder eller kommunicerar med oss i våra Digitala Kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig som namn, postadress, e-postadress, mobilnummer. Om du anmäler dig till nyhetsbrev, lämnar jobbansökan eller liknande kan ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas. Personuppgifterna samlas in för att vi ska kunna kommunicera med dig, för att administrera marknadsaktiviteter, samt för att underhålla, utveckla och förbättra våra tjänster och de plattformar vi arbetar i.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Vi värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska- och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Vi anlitar aldrig externa samarbetspartners för att utföra uppgifter för vår räkning, exempelvis att hjälpa till med marknadsföring, analysera data och att tillhandahålla tjänster. Vi kommer inte att sälja personuppgifter eller på annat sätt lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivits här.

Externa länkar

Denna integritetspolicy gäller för information som vi behandlar om dig inom ramen för våra Digitala Kanaler. Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling som gäller för den aktuella sidan.

Rätt till information

Du har rätt att när som helst begära att vi ska sluta att behandla dina personuppgifter, varvid vi kommer göra det om det inte finns någon lag eller annan föreskrift som ålägger oss att fortsätta behandla dem. Vänligen kontakta i sådant fall oss på www.Laljus.se. Du har även rätt att en gång per år, på skriftlig begäran undertecknad av dig, erhålla information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig samt att få eventuella felaktiga uppgifter rättade.

Därför använder vi cookies

Cookies är små textfiler som placeras på din dator eller mobiltelefon när du besöker en webbplats. Cookies hjälper våra Digitala Kanaler att känna igen din enhet och komma ihåg information om ditt besök (t.ex. önskat språk, teckenstorlek och andra inställningar).

Så avböjer du användningen av cookies

Du kan neka användningen av cookies genom att justera eller välja vissa inställningar i din webbläsare. Tänk på att du då kan förlora några användbara funktioner såsom personifiering av den Digitala Kanalen och "kom-ihåg-mig-funktioner”.

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är GDPR-ansvarig på Laljus AB. Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till utsedda kontaktpersoner för personuppgiftsfrågor är du välkommen att
kontakta oss på bengt@laljus.se.

Vi använder kakor på sajten.... Läs mer här OK