Lina - street

Den perfekta belysningen för fäste på wire. Fästet möjligör enkelt att justeringar kan göras vid monteringen. Storlekar 40W - 120W

Ladda ner vår PDF