Om företaget

Laljus AB är ett familjeföretag med sätet mitt i den dynamiska Öresundsregionen. Med Köpenhamn/Malmö i söder, Helsingborg/Helsingör i norr och med närhet till utveckling och innovation i Lund befinner vi oss mitt i en av Europas mest progressiva regioner.

Genom  att medverka till, och påverka det teknikskifte som LED-belysning erbjuder både på såväl arbetsplatsen, hemmet och i det offentliga rummet bidrar våra produkter till en kraftigt minskad miljö- och energibelastning.

LED

LED-tekniken har funnits under lång tid men det är först nu som den blivit kommersiellt gångbar.
Tack vare sin låga energiförbrukning, långa livslängd och goda ljuskvalitet anses LED vara framtidens belysning. En framtid som vi levererar till Dig redan idag. Ofta är ett utbyte av befintlig belysning till LED en del av ett större miljöarbete i en fastighet.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om alla fördelar med LED.

Du hittar även mer information hos Energimyndigheten som har sammanställt grundläggande information om LED-lampor i detta faktablad.